Alov / plazma kəsmə xidmətləri

1

Üzük flanşı əsas hissələri

2

Ağır boşqab stoku

3

Xüsusi alov kəsici hissələrin istehsalı

4

CNC plazma kəsmə xidməti

5

OEM alov kəsmə hissələri

6

Orta və qalın boşqab kəsmə hissələri