Müalicələri bitirin

zinc electroplating

Sink elektrokaplama

Zinc nickel alloy plating

Sink nikel xəlitəli kaplama

zinc plating

Sink örtük

powder coating

Toz örtük

wet painting

Yaş rəsm