Alov / plazma kəsmə xidməti

  • Plasma&Flame Cutting Service

    Plazma və alov kəsmə xidməti

    Hengli istehsalında CNC plazma maşınları istifadə olunur. Plazma kəsmə texnologiyası 1 ... 350 mm qalınlığında metal kəsməyimizə imkan verir. Plazma kəsmə xidmətimiz EN 9013 keyfiyyət təsnifatına uyğundur. Plazma kəsmə, alov kəsmə kimi, qalın materialların kəsilməsinə də uyğundur. İkincisindən üstünlüyü, alov kəsmə ilə mümkün olmayan digər metalları və ərintiləri kəsmə imkanıdır. Həm də sürət alov kəsmə ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir və buna ehtiyac yoxdur ...